Wednesday, April 29, 2015

董建華,又講呢啲製圖︰立場新聞

拜託,唔好再用美國黑人當年無票,來對比香港人「有票」已經三生有幸好冇?

你班友心裡面,其實一路當我們「五百萬個香港選民」係黑奴?或者以為我們都係奴隸的子孫,或者根本你以為香港人仍然係奴隸,有得你投「一票」,要感恩流涕?

錢權苟合的一幫人,一陣以為自己係奴隸主,一陣以為自己係阿爺,係你再生父母;搞清楚,政府只是人民的公僕,你為人民服務,唔係叫人民來服從你。

董建華仲由1215年英國大憲章講起,話英國「一個民主路程做咗700年」云云。

阿基米德在公元前兩世紀,在浴缸裡苦思有成,發現了浮體原理,經過兩千年的發展,人類才建得成航空母艦一樣巨型的超級貨櫃船;董先生你尊敬的父親董浩雲,是否要由頭來一次鑽研船隻浮力的物理定律,用上一千幾百年循序漸進,才建立你的航運王國?

英國人十八世紀末才發明蒸汽火車頭,搞了三百幾年歐洲才有「高鐵」,我們那條即將超支超到嚇死人的偉大高鐵,太急進了,是否也應押後它一百幾十年,慢慢再累積經驗?

制度建設,如股票市場各種財技衍生工具,從荷蘭東印度公司始,搞了四百年,才有今日的股票交易制度,為何急急招攬財技高手抄得快學得足滬港通深港通乜都通,唯恐落後於人?

從來,後來者有其優勢,就是不用把前人走錯的路再走一遍。淺顯道理,硬是有很多人裝儍,開口埋口就是法法法法法法法,法由我立,法由我詮釋,我就是法。

如果還要為「袋住先」找一個合適比喻,社民連黃浩銘的「吮雞骨喻」至為簡潔入肉。黃浩銘拿出雞骨一條,質問工聯會某人「我噚晚吮過嘅雞骨,你吮唔吮吖!」

為何有一群人上人,盛宴由他們先食,食完的雞,吮過的雞骨,才給你吮。這群人何許人,何德何能,有何高尚情操,他們先吮一次,我們欣然再吮?

修改831決定?這是「不能撼動」;食啦,食住先,食了之後,我心情好的時候,就或者優化一下。用嗟來之食一樣的選票,來測試奴隸的忠誠,有這樣的恩寵,你們要心懷感激。他們以為自己真的是奴隸主。

***   ***   ***

相關文章︰