Tuesday, November 5, 2013

前提超錯,六十頁紙都無用


(耳語系列之12)
(本文寫於星期二政府發聲明之前)

千言萬語,六頁紙、六十頁紙也好,若前提有錯,你講乜都嘥氣。

免費電視牌照風暴,政府或明或暗講乜講物,全無說服力,為什麼?因為政府決策之眾多前提或假設,不符現實,超錯。

(耳語12.1)
「明知市場無空間……盲目發牌可能帶來衝擊。」(行政會議成員陳智思語)
「政府認為財務持續經營能力最關鍵。」(田北辰引述高官語)

搞錯晒之一:政府假設了,市場有無空間,佢要關心,其實免費電視市場有無空間,關政府乜事?免費報紙你要唔要管埋一分,連鎖飲食集團太多,政府要唔要研究佢的市場空間與「持續經營能力」?政府有風聲謂,外國也發牌規管免費電視的,但是,主要規管的是什麼?是節目版塊與內容,符合條件就有牌,唔會擔心你「有無空間」。

(耳語12.2)
「電視台不是茶餐廳……投資數以億元計,聘用不下千人……若倒閉好多人失業。」(行政會議召集人林煥光) 「電視台不是茶餐廳……市民睇開有感情,若倒閉好多人唔開心。」(田北辰引述官員,大意)

搞錯晒之二:好嘞,就當唔係茶餐廳,投資億計,聘請千人,有感情,同類型的比較,用美X集團比較可以啩、Gx000連鎖時裝店都是合適比喻。我著開佢公司的衫、日食夜食原來美X快餐與XX樓,都係同一集團,真係好有感情,大集團,請了成千上萬人,政府有無責任保障這些集團的「持續經營能力」?要審視這些集團的財政能力來發牌規管,保證佢不能倒閉,人人有工做?

有醒目的電台聽眾謂,咦,這些論調,咁似當年胡仙事件捲入《英文虎報》誇大發行量案,律政司司長梁愛詩解釋不檢控胡仙,原因是「一間頗具規模和重要的傳媒集團當時倒閉,可能會給海外傳媒一個壞訊息。」又「為了保障過千員工不會因倒閉而失業」,因此不檢控胡仙。

論調咁似的?

(耳語12.3)
「以現有廣告收入計算,維持四個電視牌已是極限。」(行政會議召集人林煥光)

搞錯晒之三:政府假設了,電視台全賴廣告才能生存。電視台賺錢,除了廣告,還有節目賣埠,幫人製作大騷,捧紅藝人抽佣。TVB去年54億營業額,廣告收入大約三十多億;年報數字,2012TVB節目發行分銷的溢利,佔全集團27%。電視台有計仔的話,有辦法開源;而且,廣告市場有增長,多競爭,餅能做大,這是香港一直擁抱的自由經濟信念。這兩點,政府從來唔提,先電視台之憂而憂,莫名其妙。

(耳語12.4)
「香港不能容納五個免費電視台」(蔡和平文章)

搞錯晒之四:又係一個錯誤假設,政府扮天真,好多人一齊扮天真,錯以為電視台唔賺錢就會倒閉。

你睇睇殭屍一樣的亞視,幾十年來,幾時賺過錢?現時年年倒錢幾億落海,一樣死唔去。你睇睇幾多報紙,連年大蝕,一樣照印照做。無他,因為做傳媒老闆,自(以為)有影響力,好多人蝕錢照做,搞傳媒根本不是為了賺錢,使乜政府操心?佢倒錢落海,製造就業,大款們自己玩得開心,蝕得高興,又不佔用大氣電波,政府做乜咁多事?再說,若ATV倒閉,你估熱烈慶祝的人多,還是哀悼的人多?

以上,都是錯誤的前設,再退一萬步,都未講政府搬龍門、入標後改政策、改政策不諮詢、作決定不解釋等等野蠻行為。

再者,政府內部十多年來的政策諮詢與建議,都深明時代改變,免費電視毋須再作嚴格規管,而作開放市場自由競爭的政策綱領,完全明白政府角色要改變,以上的「前設」已不再合用。今屆政府的暗箱解釋,所持理據所見,從根本上推翻了十多年來的共識,再如挖墓一樣掘出一些腐臭的理由,苦心補鑊,以掩飾你班友的私心,秋波暗送,維繫既得利益集團;政府最後逼於無奈要發聲明解釋,也只是為了給處於選民強大壓力下的建制派議員做做樣,給他們一個向選民解釋保皇的下台階。

車公靈簽謂:駟馬高車出遠途,今朝赤腳返回廬。明白了,原來講的是香港。

這一鋪,香港輸掉了娛樂、輸掉了電視劇、輸畀雞汁、輸了程序公義、輸了僅餘的丁點信任。唯一得著,是深刻認識了權力肆無忌憚之赤裸。


相關文章,為什麼政府不應再嚴管免費電視: