Thursday, November 22, 2012

我終於搞清楚亞視的「四六開」


我一向同情弱勢,尤其是那些弱勢到藥石亂投手腳抽搐思覺失調頭腦錯亂的人,再踩一腳,太殘忍。

所以,想讚一下22/11/2012 的《ATV焦點》,它終於亮出數字,解答了一個謎題:究竟亞視的所謂「收視人口四六開」,數據從何而來?

調查的問題是這樣 (這個大家一早知):「您喺過去七日內,有冇透過任何方法收睇亞洲電視製作或者播放嘅電視節目連續 5 分鐘或以上呢?包括亞洲電視所有頻道嘅節目,不論透過電視機、互聯網、YouTube、手提電話、以及其他方法收睇直播、重播、或者自己重溫呢D 節目都計算在內。」

即是說,一星期內,你用任何方法,睇過五分鐘,就算亞視收視人口。即是說,你有幸點擊上面條link睇《ATV焦點》,睇一次,太精采,再睇,夠五分鐘,就算收視人口了。

早前有解釋說,有42.2%的被訪者答有,於是亞視有「四成收視」,無綫就是六成了。

問題是,同樣計法,有九成人是無綫收視人口,怎會是「四六開」。而且,看五分鐘就算收視人口,看五十小時也是收視人口,比重一樣,這種創意收視計算法,沒有意義,廣告商會笑。

原來唔係咁計。

今天的《ATV焦點》,終於再展示一次獨門秘方創意數學:

(這個說法好似未聽過)
2011年全年,兩台的平均收看人數分別爲:亞視3883500人,無綫574667人,對比是40.359.7,故稱收視人口比例是四、六之分。」

即是說,所謂「四六開」,大家誤會了,不是「四成」,不是總收視人口的40%60% (如果咁計,即是香港總收視人口有960萬,比人口還多!),而是按比例「388萬 : 574萬」,簡化為40:60 4:6之比(如果小學二年級要拿滿分,應該簡化成2:3)

嘿,條數可以咁計,這就叫創意。創意數學偽術,你看明白了嗎?

***   ***   ***

腦裡有一堆字,送給亞視 (不包括新聞部)

四六。六四。四六。六四。
滑轉。扭曲。再滑轉。再扭曲。
顛倒。惡俗。更顛倒。更惡俗。
肉麻。反智。感動香港。
夠了。收手吧。香港良心。

舊文一篇:
亞視的言論自由