Thursday, December 3, 2015

克儉三十本之︰量化成癖網上圖片

花時間寫吳克儉,我覺得自己係攞嚟賤。

但係,我覺得,有一點小發現。

吳局長克儉讀書多,喜歡計算自己讀書數目,月讀三十本,我既妒且羨。

教育問題千頭萬緒,原來這個局長不太忙,佢一定係全港時薪最高局長。

誤會了。

吳局長今天好得戚地補充︰佢睇的書,一個月三十本……

係包括雜誌(壹周刊 book A + B 係咪計兩本?)

仲包括「刊物」(區議會選舉,候選人宣傳刊物︰3X 2 = 6?

而且「最近食飯時睇了兩本雜誌」(讀書真係食菜咁易)(小心消化不良,肥腫難分,唔好學)(咁我剪髮時可以讀六本書)

佢仲話,一星期睇六本雜誌,四星期就廿四本,所以一個月三十本「濕濕碎」。

今日有幾位家長睇佢條片睇到火起,不能言傳,要睇埋佢個福相。(。)

如此叫做「睇三十本書」,本來不值一哂,吳局長卻煞有介事。

乜都要量化,重量不重質。

乜都加埋一齊,有數字報告,就叫有交代,就叫大功告成,好高興,仲可以大事宣揚。

我終於明白,量化成癖,練就一身好本領,吳克儉與教育局長一職,是絕配。

無幾耐前見到一位校長,佢話,香港的教育,最弊就係乜都要量化,要量化數字,無其他辦法,就只能考試、評核、睇分數。

所以,一講 TSA,吳克儉不加思索攬到實,千錯萬錯,都是學校錯、家長錯。

無計算「三十本」,就等如無讀過書;沒有 TSA,無得量化,就等如無教育。

是日,又目睹有位家長,高聲嚎號,話自己無錢送女兒到外國讀書,又無錢送女兒到國際學校,只能被困香港的教育圈套下,接受吳局長克儉的蹂躪,表示極度憤慨。

咁鍾意量化,我建議吳克儉局長參加小學生閱讀比賽,鬥讀書多,你一定叻叻。

我也很想知道吳局長的書單。

我有預感,看吳克儉的書單,我們能洞悉香港教育之死。

***   ***   ***

相關文章︰