Sunday, October 25, 2020

山野無人之境(之八):地圖上的空白青山

 

[青山腹地,月牙谷一帶]

逆行,就是逆人潮而行。疫潮之下,香港人困獸鬥,假期郊野,總有人滿之患,想避開人群,兩大熱點要迴避一下:西貢與大嶼山。

兩處郊野面積雖大,但出入交通集中一兩條路,假日期間排隊等車費時,西貢更是必然塞車,甚礙雅興。對人潮容忍度低的朋友,還有幾種地方應避開:任何鄰近水塘的平坦郊遊徑、香港島的山徑、網絡熱話或消閑雜誌剛介紹過的秘境、平日不運動的朋友都喊得出來的地名,暫時避開就是了。

綑邊、溯澗,較為高危,並非人人適合,但天大地大,只有你腳瓜稍為強壯,總有無人之境,其中一處是青山。

政府出版的行山地圖,有些山野幾近一片空白,識途老馬都會以為是什麼結界而忽略,其中一處是青山地區,這一帶一直是軍方練靶場,非屬郊野公園範圍,政府地圖上連山嶺溪流名字都沒有,山徑亦沒有路牌、沿路沒有設施,但練靶的日子其實很少,絕大部分山野都開放給行山友;而屯門以東的九逕山一帶,屬大欖涌郊野公園範圍,但不知為何,地圖上資訊甚少,山峰名字亦無標記。

[青山一帶,山徑失修,雨水沖擦嚴重,部分路段小徑如深坑,有一人高]

[青山月牙谷附近的侵蝕地貌]


這一帶山野,屬於難行一類,爛地荒地甚多,林蔭較少,又因水土流失,路旁偶有深坑,無人維修,沿路沙石甚滑,山勢亦多起伏,故不適宜一家大細郊遊樂。但土質鬆軟,又造成少見風景,風雨沖擦,陡坡崩陷,雕鑿成峽谷地貌,故有波蘿山大峽谷、月牙谷、青松紅壑等景點。

這一帶山頭大石亦甚為奇偉,部分山澗的巨石積叠,景觀罕見;山頭孤石甚多,路途崎嶇處碰上甚多奇石,似乎每一塊都有待命名。

[九逕山旁大石頂有一塊甚好玩的怪石,好事之徒立石點晴,有人名曰「魚怪石」][落山時遇上鯊魚]

[青山腹地,冷水溪畔,有「方包石」]

[九逕山附近的亂石河谷][青大石澗連續四潭,此澗一線直落,形態甚少見]


[青大石澗主瀑]青山腹地則有青大石澗,休息戲水好地方。石澗的四叠潭有小徑直達,是香港少有省力、相對安全而景觀優美的瀑布群。

是年,我們在香港旅行,踏遍香港每片土地。(本文刊於《明報》專欄《2047夜》,此為加長版)

***   ***   ***

相關文章:

山野無人之境(一):芝麻灣變與不變

山野無人之境(二):蓮麻坑礦洞詭秘異域

山野無人之境(三):元朗三座大山

山野無人之境(四):瞻仰明日大嶼

山野無人之境(五):嶼南尋龍記

山野無人之境(六):石澗初哥之選

山野無人之境(七):綑盡東北五咀

大退潮

湍蛙 BB

暗湧潛行 巨浪滔天